نقش تذهیب

نقش تذهیب

اثر، با الهام از هنر تذهیب طراحی شده است. تذهیب، هنر تزیین جلد و صفحات کتابهای خطی نفیس، بویژه قرآن مجید است.این هنر در مشرق زمین سوابق باستانی دارد و در دوران اعتلا و شکوفایی فرهنگ اسلامی، رونقی گسترده و پیشرفت شایانی در ایران زمین داشته است.

از دیرباز هنر تزیین کتب با بهره گیری از گلبوته ها ( ختایی و اسلیمی) و طرحهای گوناگون سبک ایرانی به رنگهای متعدد و مخصوصا طلایی صورت می گرفته است.

رسام با گزینش نقشهای بارز و متمایزی از این هنر، نقش تذهیب را طراحی کرده و با بافت ماهرانه آن، به این نوع نقاشی و کاربرد آن در هنر فرشبافی حیاتی نوین بخشیده است. ویژگی مهم این فرش، اعمال تمام ظرایف فن تذهیب در بافت، تبلور خطوط در گره های قالی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما