منظومه ها

منظومه ها

این بافته، ملهم از طرح اولیه تابلویی در موزه ورسای پاریس است، ولی طراحی آن به سبک ایرانی با ترکیبی از نگاره های اسلیمی است.

نقش پایه ای اثر، نگاره ای به شکل تاج(= هیکل) است که در ترکیب و نقش بندی طرح (زمینه و حاشیه ) بکار آمده و تکرار شده است.

رنگ زیتونی زمینه با تاجهای زرین و گردنه ای رنگین کمان در دل دایره هایی درخشان چون خورشید، هماهنگی، تعادل و توازنی چشمگیر پدید آورده است.

حاشیه ها فرش نیز به شیوه و سبکی نو شکل گرفته که اهمیت و ارزش هنری آن را دو چندان کرده است.

این فرش تا حدودی مشابه اثر خیره کننده دیگری از رسام به نام خورشیدهاست.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما