مسجد چهارباغ اصفهان

مسجد چهارباغ اصفهان

این فرش چشم اندازی زیبا از مسجد چهارباغ اصفهان است. این بنای با شکوه را بسیاری از هنرمندان نقش پرداز به تصویر کشیده اند. اما نگاه رسام، زاویه و ترکیبی ویژه دارد و  طراحی اثر به حدی زنده و واقعی است که تمایز چندانی با عکس ندارد. نورپردازی گنبد و گلدسته، با سایه روشنهای درخت، بخصوص شاخسارهای آن ، نشانگر قدرت هنرمند در طراحی و بافت استادانه این اثر است.

بافت این تابلوی ارزشمند، با سرانگشتان هنرمند « ژیلا رسام عرب زاده » بیانگر مهارت کم نظیر ایشان در هنر فرشبافی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما