مرغ در بند

مرغ در بند

اثر زیبایی است از مرغان رنگارنگ، که آزاد و رها، در کنار هم نشسته یا در پروازند و یا سایه هایشان آرامشی هماهنگ به فضا بخشیده اند.

این اثر با الهام از حیات طبیعی پرندگان، طراحی شده که نقش بندی آن بر فرش، با همه ظرافتهای این سبک، رنگ آمیزی متنوع، طراحی حالتهای متفاوت از مرغان و سایه پردازیهای هنرمندانه و خیره کننده، نشانگر مهارت و توانایی « رسام » در زمینه های مختلف طراحی و بافت فرش است.

به تعبیر رسام، فرشباقی هنر است، و می تواند چون دیگر هنرها در تعالی انسان و رهایی او از قیدها و بندها، نقش سازنده های داشته باشد.

بر این باور به طراحی این اثر پرداخته و به کمک یک زندانی آن را بافته است، تا شعله عشق آزادگی در وجود زندانی زبانه کشد و به شور چنان عشقی از بند برهد و به کالبد اثر هنرمندانه اش جان تازه ای دمد.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما