سقف منبتکاری

سقف منبتکاری

طراحی این اثر بر اساس نقشهای منبتکاری بر چوب سقف علی قاپوی اصفهان است، که نمونه ای درخشان از تزیینات و نقشپردازی هنر دوران صفویه است. عالی قاپو، بنای ۶ طبقه ای به ارتفاع ۴۸ متر در مجموعه ابنیه شاه عباسی اصفهان است که از گچ بریها و نقاشیهای ارزنده و چشمگیری برخوردار است. ویژگی این بنا، اینوان بلند با ستونهای چوبی و سقف منبتکاری است که کنده کاریهای آن جلوه ای متمایز به این بنا داده است.

رسام، نقش پردازی با شکوه سقف را با ظرافتی استادانه در طراحی و بافت بکارگرفته و فرش نفیس و ارزشمند  پدید آورده است. این تحرکت تجلیلی از میراث هنری و خلاقیتهای هنرمندان پیشین است، که موجب احیا و تداوم حیات هنرهای تجسمی اصیل در این سرزمین می شود.

طح اصلی، کنده کاری متقارن و موزونی است که گرداگرد گردونه ای خورشید نقش بندی شده  و در این اثربا رنگ آمیزی آرام متن  فاسمان نیلگون را تداعی می کند. گلبوته های ریزی که در ترکیب بندی هندسی طرح با جلوه های متفاوت بافته شده، درخشش ویژه ای به گستره آرام قالی داده است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما