دری از کاخ چهل ستون

دری از کاخ چهل ستون

این اثر بر اساس طرح یکی از درهای کاخ چهل ستون اصفهان بافته شده که متاسفانه این در هم اکنون در یکی از موزه های شهر لندن نگاهداری می شود و از ظرافت و زیبایی خیره کننده ای برخوردار است. رسام با بافت ظریف و ارائه تمای رنگهایی که در اثر اصلی وجود داشته، مهارت و تسلط خود را در زمینه طراحی و بافت ظریف و ارائه تمامی رنگهایی که در اثر اصلی وجود داشته، مهارت و تسلط خود را در زمینه طرحی و بافت آثار ارزشمند هنرهای تجسمی، گذشته ایران، به نمایش گذارده است.

قندیل نورانی، به مثابه مهر هنرمند، جلوه ای عرفانی به اثر بخشیده است. این اثر به دلیل طراحی هنرمندانه، بافت بسیار ظریف نقشهای مینیاتوری با نخهایی به نازکی خیال و تعدد و تنوع رنگها، در زمره آثار برجسته فرش در عصر کنونی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما