بهار طبیعت

بهار طبیعت

این بافته ترکیبی نامتقارن از چند طرح سنتی و جدید است، که به شیوه ای خاص و ویژه رسام در کنار هم جای گرفته و چشم انداز بدیعی پدید آورده است.

زمینه اصلی آن، تصویر جنگلی است که با الهام از طرح های سنتی قالیهای شکارگاه طراحی شده است. در این تصویر درختانی باشاخ و برگز های گسترده و شکوفه های رنگارنگ و حیواناتی متعدد و متنوع از درنده و پرنده فضای زنده و شاد جنگل را تداعی می کننند و شور و شوق صفای طبیعت را به خاطر می آورند.

حاشیه ای بی سابقه با انحنای متفاوت نیمه چپ بافته را در برگرفته که رنگ متن آن سورمه ای و پوشیده از گلبوته های زیبایی است که در نقش بندی حاشیه قالیهای سنتی بکار می رود. گذشته از دو طرح شکارگاه و حاشیه، طرحهایی خوش نقش از دو ترنج کامل و یک ترنج ناقص در این اثر ارائه شده که با حاشیه آبی در هم آمیخته، و برخلاق شیوه های رایج فرشباقی در جایخود قرار نگرفته اند و قرینه نیستند. البته ترنجهای کامل، متستقلا برخوردار از نقشهای متقارن زیبایی، از پرنده، گلبوته و شاخ و برگند.

در گوشه هایی زا کناره چپ اثر نیز با بهره گیری از رنگ های گرم و سرد وخطوط مواج، اشکال جدیدی ارائه شده که جلوه ای چشمگیر و اعجاب برانگیز دارند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما