برگ خزان

برگ خزان

قالیچه ای با طرح اصیل اصفهان، گسترده بر سنگفرشی پوشیده از برگهای رنگارنگ پاییزی است.

این بافته به گونهای چشمگیر، خزان پاییز برا تداعی می کندف و یادآور خاطره ای دلنشین از حیاط خانه های سنتی است، به هنگامی نسیم پاییزی ، برگهای از درخت گسسته را با رقصی آرام بر کف سنگفرش می گستراند و چشم اندازی رنگارنگ در بستری زرین پدید می آورد. گستردن قالیچه ای در برگ ریزان پاییز، یادآور عشقی ناکام است که در جان هنرمند ریشه ای عمیق دارد، چرا که در خزان عمر نیز با خلق این اثر ، همچو « شهریار » در پی نسیم آشنایی است تا آرزوی جانفشانی برای یار را باز گوید:

نسیم آشنایی کو که این برگ خزان دیده به پای درست دار آرزوی جانفشانی را

خزانی که هنرمند به تصویر کشیده، با رقص برگها و تنوع رنگها، دلتنگی پاییز را از یاد می بردو خزانی سرشار ازشور و شوق به ارمغان می آورد. با این اثر ، هنرمند به طبیعت لطافت شاعرانه ای بخشیده است.

قالیچه اصفهان که از طرحی اصیل و کهن برخوردار است با گره های بسیار ریزتری (رج شمار ۷۰) نسبت به متن اصلی (رج شمار ۲۵) بافته شده و رنگ تیره با نقشهای موزون و متقارن آن در کنار رنگهای شاد برگها و آرمش رنگ دلنشین سنگفرش، ترکیبی مناسب پدید آورده است.

ای قالی، ز نظر طراحی و بافت، یکی از آثار بدیع در هنر فرشبافی ایران در دوران کنونی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما