آمیزش دو سبک

آمیزش دو سبک

این بافته با الهام از نقاشی ژاپنی و نقش پردازیهای کاشیهای ایرانی طراحی شده که از آمیزش هنرمندانه دو سبک نقاشی متفاوت برخوردار است.

زمینه فرش تصویر ظریفی از پرندگان سبکبال است که بر شاخسارهای درختی با شکوفه های رنگارنگ در جنب و جوشند، و رنگ آسمانی آن طراوتی بهاری به صحنه بخشیده است.

در کناره سمت راست، حاشیه ای از ستون آجری با مناظر و مرایای خیره کننده طراحی شده است.

چشم انداز این ستون با نقش نگار کاشیهای ایرانی تزیین شده که جلوه ای چشمگیر و هماهنگ با نقاشی متن دارد.

ویژگی بارز این اثر، رنگ آمیزی درخشان است، بویژه پرداخت ماهرانه انعکاس نور در رنگها و رنگ متن که ژرفای فضا را بخوبی تداعی می کند.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۴۱۱۴۵۴۵۴۱۳۸۵۵۳۲۰۹

برخی دیگر از نمونه کارهای ما