شمع و قندیل

شمع و قندیل

این بافته ترکیبی از عناصر سنتی هنر ونمادهای فرهنگ ایرنی است که با طراحی خاص، فضایی شاعرانه و شور انگیز پدید آورده است.

شمعی روشن، قندیلی درخشان، صراحی و جامی خوش نقش و نگار، و دو حاشیه با نقش پردازیهای زیبا، عناصر اصلی این اثرند که با پیچ و تاب اسلیمیها و رنگهای شاد و هماهنگ، جلوه ای پرشکوه یافته اند.

اثر از جهت شکل و قالب، نشانگر خلاقیت و سنت شکنی هنرمندانه رسام برای دستیابی به ترکیب بندیهای جدید است. وجود حاشیه های بیسابقه و گلبوته هایی رهاشده از حاشیه ها، از ویژگیهای بارز این سنت شکنی است.

اطلاعات بیشتر

مشخصات فنی اثر Technical Specifications
طول
سانتی متر
Length(cms)
عرض
سانتی متر
Width(cms)
رج شمار
No . of
Rows
تعدد گره
در دسی متر مربع
Knots per 10 cm2
تعداد رنگ
No . of
Colours
ساعت کاربری
Man/ hours
Worked
۲۰۱۱۳۷۴۵۴۱۳۸۴۰۲۵۲۶

برخی دیگر از نمونه کارهای ما