آیین سپاس از شب چله به همراه رونمایی از کتاب آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت ؟ اثر ابوالفضل خطیبی برگزار می شود .

سپاس شب چله همراه با سخنرانی ابوالفضل خطیبی و امضا کتاب آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت ؟ یکشنبه ،۲۸ آذرماه ، در موزه فرش استادرسام عرب زاده برگزار خواهد شد . سپاس شب چله با همراهی و باشندگی بانو هما ارژنگی و چکامه خوانی ایشان ، شاهنامه خوانی کیخسرو دهقان ، نقالی سارا عباسپور ، شاهنامه خوانی دو زبانه مهدیس و مهبد کرمی پور ، سعدی خوانی یسنا کیانی و اجرای موسیقی گروه مهرنوا به سرپرستی بانو نازلی بخشایش برگزار خواهد شد . اجرای این برنامه برعهده نگار جمشید نژاد خواهد بود .

آیین سپاس شب چله از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان و موزه فرش استاد رسام عرب زاده ،یکشنبه،۲۸ آذرماه، چهار پسین(عصر) به نشانی پاسداران، بوستان یکم، موزه فرش استاد رسام عرب زاده برگزار خواهد شد .

برای هماهنگی و تهیه بلیت برنامه با شماره ۰۹۳۶۷۹۱۳۷۹۷ و یا @koroshjavadi در پیوند باشید .